பரிசு

Name of Complainant Venkattappan S
Date of ComplaintNovember 24, 2022
Name(s) of companies complained against
Category of complaint Cyber Crime
Permanent link of complaint Right click to copy link
Share your complaint on social media for wider reach
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Text of Complaint by Venkattappan S:

நான் Meeso வாடிக்கையாளர்… TITAN நிறுவனத்தின் கைக்கடிகாரம் ஒன்றினை 01-11-2022 அன்று பதிவு செய்து 07-11-2022 அன்று பெற்றுக் கொண்டேன்.09-11-2022 அன்று மாலை நேரத்தில் 090381 83448 என்ற எண்ணில் இருந்து எனது முழு முகவரியும் கூறி எனக்கு பரிசாக Mahindra XUV 700 வாகனம் தேர்தெடுக்கப்பட்டதாகவும் அதற்கான ஒரு சதவீத வரித்தொகை ரூ.12500 செலுத்தும் படி கூறினார்கள். 090881 92393 என்ற எண்ணில் இருந்தும் அழைத்தனர். Meeso நிறுவனத்தில் இருந்து எனது முழு தகவல்களையும் அவர்கள் எடுத்து என்னை தொடர்பு கொண்டனர். எனவே அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்

Image Uploaded by Venkattappan S:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *